Bogføring af løn – Guide til kontering af lønomkostninger

Ved udbetaling af løn kommer der en del poster, der skal bogføres i regnskabet. For at bogføring af løn kan blive korrekt, får du her en guide til kontering af lønomkostningerne. Når man beregner løn til en medarbejder, skal man fratrække Am-bidrag og A-skat, inden lønnen udbetales. Am-bidrag og A-skat skal indberettes og betales til Skat. Hvis din medarbejder ikke får løn under ferie, skal der også beregnes feriepenge, og af feriepengene skal der beregnes Am-bidrag og A-skat. Både medarbejder og arbejdsgiver betaler bidrag til...

læs mere