KONTAKT:
Tlf: 22 27 96 50
E-mail: susanne@regstrupbogholderi.dk

Indlæg med etiketten ‘Kontering af løn’

Bogføring af løn – Guide til kontering af lønomkostninger

Ved udbetaling af løn kommer der en del poster, der skal bogføres i regnskabet. For at bogføring af løn kan blive korrekt, får du her en guide til kontering af lønomkostningerne. Når man beregner løn til en medarbejder, skal man fratrække Am-bidrag og A-skat, inden lønnen udbetales. Am-bidrag og A-skat skal indberettes og betales til…

Læs mere