Indkøb af varer der lægges på lager Hvis du indkøber nogle varer, du ikke sælger videre med det samme, men i stedet lægger på et lager. Så kan du, ved at føre det rigtigt, vise i bogføringen, at de lægger på lageret og har en værdi for virksomheden. I stedet for at bogføre købet som…

Læs mere

Hvad betyder afskrivning At afskrive noget betyder, at man gør dets værdi mindre. Når man køber noget til sin virksomhed, som koster mere, end det Skat har sat som grænse-værdien for små-anskaffelser, så kan man ikke tage hele udgiften med i ét regnskabsår, men man skal fordele det over flere år. Du bogfører naturligvis hele…

Læs mere

Alle virksomheder kan risikere, at en debitor ikke kan betale sin faktura. Dermed risikerer virksomheden, at få et tab på det arbejde, den har udført, eller på den vare den har solgt. Hvis en kunde ikke betaler den faktura, man har sendt til dem, og man har gjort alt hvad man kan, for at få…

Læs mere

Ved udbetaling af løn kommer der en del poster, der skal bogføres i regnskabet. For at bogføring af løn kan blive korrekt, får du her en guide til kontering af lønomkostningerne. Når man beregner løn til en medarbejder, skal man fratrække Am-bidrag og A-skat, inden lønnen udbetales. Am-bidrag og A-skat skal indberettes og betales til…

Læs mere
Indbetaling af moms

Indbetaling af moms er ikke svært, men det kan nogle gange godt være lidt kringlet at forstå hvad det er man skal gøre. Når man har indberettet sin indgående og udgående moms til Skat, skal man efterfølgende også sørge for at få den betalt. Derfor har jeg herunder listet nogle forskellige muligheder. Se hvilken der…

Læs mere
Hvordan betaler jeg moms

Hvis du har en momsregistreret virksomhed, skal du indberette moms til Skat, indenfor deres fastsatte indberetningsfrister. Nystartede virksomheder skal indberette moms hvert kvartal. Det er Skat, der fastsætter, hvornår virksomhederne skal indberette moms. Inden du kan indberette din moms, skal du have gjort dine indtægter og udgifter op. Ved salg af vare og ydelser skal…

Læs mere
Rykkerprocedure

Alle virksomheder kan komme ud for, at en kunde ikke betaler en faktura til forfaldsdatoen. Hvis dette skulle ske, er det en god idé på forhånd at have fastlagt en rykkerprocedure, der angiver, hvordan man skal agere. Mange vælge at ringe kunden op, når forfaldsdatoen er overskredet, for at høre hvad grunden er, til at…

Læs mere
Lønberegning i Excel

Hvis du vil undgå at betale for at have et lønsystem hos et lønbureau, kan du vælge at lave lønberegninger og lønsedler i et regneark. En lønseddel skal altid indeholde følgende oplysninger: Lønperiode og indkomstår Arbejdsgiverens navn og SE-nummer Lønmodtagerens navn og cpr-nummer Bruttoløn for perioden Pensionsbidrag (hvis der skal indbetales til pension) Betalt A-skat…

Læs mere
Betalingsfrister a-skat

Som arbejdsgiver skal man opkræve a-skat og am-bidrag af den løn man udbetaler til sine medarbejdere. Men man skal også gøre det rettidigt. Her kigger jeg lidt nærmere på betalingsfrister for a-skat mv. Reglerne på området skifter jævnligt, så det er en god idé at holde sig orienteret og opdateret på skats hjemmeside. På http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234895…

Læs mere