Hvordan betaler jeg moms?

Hvis du har en momsregistreret virksomhed, skal du indberette moms til Skat, indenfor deres fastsatte indberetningsfrister.

Nystartede virksomheder skal indberette moms hvert kvartal. Det er Skat, der fastsætter, hvornår virksomhederne skal indberette moms.

Inden du kan indberette din moms, skal du have gjort dine indtægter og udgifter op.

Ved salg af vare og ydelser skal man opkræve moms, dette er den udgående moms (salgsmoms).

Hvis man køber vare eller ydelser, kan man fratrække den moms man bliver opkrævet på en købsfaktura. Dette er den indgående moms (købsmoms).

Det er dog ikke alle køb,man kan trække moms fra på. Køb der vedrører privatforbrug, er der for eksempel aldrig momsfradrag på.
Repræsentationsudgifter kan der heller trækkes ikke moms fra. Dog kan man fratrække delvis moms på hotel- og restaurationsudgifter, der vedrører virksomheden.
På Skats hjemmeside, kan man finde oplysninger om, hvilke udgifter der er fradragsberettigede.

De fleste økonomiprogrammer har en standard kontoplan, hvor de gældende regler for moms lagt ind.
Det vil sige, der for eksempel er lavet en konto, hvor man bogfører udgifter til repræsentation, og denne vil ikke lave en momsbogføring.
Andre konti, hvor man kan trække moms fra købet, der er kontoen sat til at bogføre nettobeløbet ind på den valgte finanskonto, og momsbeløbet bogføres ned på en konto for indgående moms.

Når momsen skal indberettes lægger man alt det udgående moms sammen i et beløb, og alt det indgående moms sammen i et andet beløb.

På Skats hjemmeside www.skat.dk logger man på Tast selv erhverv. Vælger indberetninger og moms.

Man skal taste et beløb i både den udgående moms (hvis man har opkrævet moms i perioden) og et beløb i indgående moms (hvis man har købt vare eller ydelser, hvor man kan fratrække momsen).

Det samlede afgiftsbeløb beregnes af systemet.

Hvis man har købt eller solgt vare eller ydelser i udlandet, er der særlige felter, hvor værdien af disse køb skal tastes. Desuden kan disse medfører, at der skal indberettes beløb i rubrikkerne A, B eller C, som står nederst på momsangivelsen.

Hvis man kan fradrage energiafgifter, skal disse tastes på momsangivelsen i de felter, der er til dette.

Efter man har godkendt indberetningen, får man en kvittering på skærmen, hvor man kan se, hvor man skal betale til, og hvornår betalingsfristen er.

Hvis man i en momsperiode, ikke har udstedt fakturaer og dermed ikke har opkrævet moms, og heller ikke har foretaget køb, og dermed ikke modtaget fakturaer hvor momsen kan fratrækkes i regnskabet, skal man stadig indberette indenfor tidsfristen. Man laver en såkaldt nul-indberetning, det vil sige at man lader alle beløb stå til værdien nul, og godkender dette.

Sørg altid for at lave en indberetning inden tidsfristen overskrides. Herved undgår du at få bøder fra Skat for for sen indberetning.

Indberet også, selvom du måske ikke kan betale hele det skyldige beløb med det samme.

Efterlad en kommentar