Bogføring af tab på debitorer – Korrekt bogføring af tab

Alle virksomheder kan risikere, at en debitor ikke kan betale sin faktura. Dermed risikerer virksomheden, at få et tab på det arbejde, den har udført, eller på den vare den har solgt.

Hvis en kunde ikke betaler den faktura, man har sendt til dem, og man har gjort alt hvad man kan, for at få dem til at betale den. Har man mulighed for at bogføre det som et tab og fratrække momsen.

Ved bogføring af tab på en debitor, udligner man den omsætning man har bogført, da fakturaen blev udstedt, med en udgift der bogføres på en tabskonto. Samtidig bogfører man også momsbeløbet, så det udligner det momsbeløb, man har opkrævet på fakturaen.

Korrekt bogføring af tab vil se sådan ud:

  1. Debitor konto krediteres det fulde beløb
  2. Finanskonto for tab på debitorer debiteres beløbet ekskl. moms
  3. Momskonto debiteres moms-beløbet

Man kan ikke selv vælge, hvornår et beløb er tabt. Der skal være en dokumentation for, at beløbet er tabt.

Ens egen mening er ikke nok som dokumentation, til at man må bogføre tabet og fradrage momsen.

Man skal have forsøgt at inddrive beløbet. Det betyder som regel, at man bør have haft et inkassobureau eller en advokat til stå for rykning og inddrivelse og at sagen har været via retslig inkasso.

Ved mindre beløb, det vil typisk være beløb under 3000,- kr., skal man have forsøgt at inddrive beløbet og alt samhandel skal være stoppet. Handelsforbindelsen skal have været afbrudt i mindst 1 år.

Når dette er opfyldt, kan man bogføre et tab på debitoren, som beskrevet ovenfor.

Ved større beløb skal man have sendt sagen til retslig inkasso. Hvis debitoren ikke betaler efter fogedforretning, skal man have et udskrift fra fogedprotokollen hvor det fremgår, at fogedforretningen har været forgæves.

Hvis en debitor går konkurs, kan man måske være heldig at få nogen af sine penge alligevel.

Man kan ikke bogføre et tab på en debitor, der er gået konkurs, før bobestyreren giver besked om, at tabet er en realitet.

Ved konkurser vil der altid blive udpeget en kurator, altså en person, som typisk er advokat, som skal bestyre konkursboet. Denne kurator udsender cirkulærebreve, der fortæller om arbejdet med konkursboet og viser opgørelse over virksomhedens værdier og gæld.

Kuratoren vil også skrive i cirkulærebrevet, hvor meget man vil kunne forvente at modtage i dividende. Altså om man kan forvente at modtage en del af de penge man har til gode, og evt. hvor stor procentdel af beløbet, man kan forvente at modtage.

Ingen kan være interesseret i at skulle ud i en bogføring af tab på debitorer. Man kan måske forhindre det ved at have en god struktur i sit bogholderi. Det er lige fra at sende fakturaer ud, så snart arbejdet er udført, så snart en vare er solgt. Sørge for at alle fakturaer er korrekte.

Hvis fakturaerne ikke bliver betalt til tiden, så er det vigtigt med en god rykkerprocedure, hvor man tidligt opdager manglende betalinger og hurtigt får fat i debitoren og får gjort opmærksom på, at man har penge til gode.

I det hele taget er det vigtigt at kende sine kunder også på dette område.